KOREN PRODUCT PERFOMANCE TEST

Kalite Kontrol ve Ar-Ge’ye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik laboratuar ekipmanlarımız;

Karakterizasyon Test Cihazları
FT-IR
DSC
TGA

Mikroskobik Analiz Test Cihazları
Taramalı Elektron Mikroskobu
Optik Mikroskob

Ürün Analiz Test Cihazları
Universal Mukavemet Test Cihazı
Parlaklık Test Cihazı

Yüzey Düzgünlüğü Test Cihazı
UV yaşlandırma Test Cihazı
Renk Tayin Cihazı